Groene Dag.org

made to trust nature

Bezieling van Groene Dag
"Mogen diegenen die het voortdurend over beschaving hebben, bewijzen dat zij zelf beschaafd genoeg zijn om de fundamentele natuurwetten te begrijpen, en te verstaan wat het
betekent de mensheid te bevrijden van ziekten, de levensverwachting te verdubbelen en de levensstandaard te verdrievoudigen.
Wanneer de grote naties er waarde aan hechten dat de aanzet tot de grootste en vreedzaamste revolutie in de geschiedenis van de mensheid van hén uitgaat, ben ik gaarne bereid hen te laten voorgaan, op voorwaarde dat dit het belang van de gemeenschap dient, en niet dat van individuele personen.
Edele, sociaal gezinde en niet op eigenbelang gerichte dokters bereiken hun nagestreefde objectief door de aanvaarding van rauw-eten. De moeilijkheid om diepgewortelde gewoonten te veranderen kan slechts als een zwak excuus gelden om de persoonlijke belangen van slechte mensen te vrijwaren. De ontdekking van rauw-eten is de beste kans om fijne, eerlijke mensen van de oneerlijke te onderscheiden, de goeden van de kwaden, de verstandigen van de onverstandigen.
Er bestaat geen belangrijker humaan werk dan de propaganda voor rauw-eten. Het is nodig om alle mensen te wekken uit hun eeuwenlange sluimerende slaap, hun ogen te
openen, hen wakker te schudden uit apathie en hen te bevrijden uit deze tegenwoordige nachtmerrie.
Er moeten verenigingen, openbare clubs en voorlichtingsorganisaties gevormd worden, en nieuwsbladen en boeken gedrukt. Verder moeten ruime sanatoria gebouwd worden
met infrastructuur voor rust, ontspanning, sport; en in plaats van maanden "opsluiting" voor de genezing, voor herstel, wordt dit verblijf een leerschool waarin men bevrijd wordt van destructieve vooroordelen, terwijl de mensen die gebrek hebben aan wilskracht en informatie worden verlicht. Het is nuttiger en wenselijker geld en energie aan dit werk te besteden dan kerken te bouwen, scholen op te richten en de ziekenhuizen uit te breiden."
Arshavir ter Hovannessian
in RAW EATING
Vertaling van het boek is in brochurevorm beschikbaar bij Groene Dag.
RAUW ETEN motiveert en toont de oorzaak van lijden en ziekte en
schetst de enige natuurlijke weg naar gezondheid

Alles wat de mens doet tegen de natuur,
doet hij tenslotte ook tegen zichzelf...

natuurlijk leven