Groene Dag.org

made to trust nature

Wie

Welkom bij Groene Dag
We zijn een non-profit organisatie die de spreekbuis is voor en een leerpunt is van de Natuurlijke Hygiëne, een wetenschappelijke visie op gezondheid en ziekte, met zijn wortels in de voedings- en gezondheidsreformbeweging en gebaseerd op de acties en ontdekkingen van de pioniers, vanaf 1822.

De kern van de boodschap is : 
Vertrouw op de zelf genezende kracht van het lichaam.
Vertrouw je leven toe aan de natuur.
Luister naar jezelf.

De basis :
Pas de eenvoudige regels, gecomprimeerd in de zgn. „levenswetten” toe en je bereikt de hoogste graad van gezondheid en welzijn.

Onze missie
is het doorgeven, leren, propageren, aanzetten tot... het vinden van de weg naar de natuur en het natuurlijke leven.
wijzen naar de beste geneeswijzen die beschikbaar zijn. Als deze goedkoop of beter nog gratis zijn, zoveel beter.

Wij leren
dat medicijnen (vaak verkeerdelijk geneesmiddelen genoemd), maar zoals het Engelse woord duidelijk uitdrukt „drugs”, in de meeste gevallen overbodig zijn en gewoonlijk de genezing bemoeilijkt en nieuwe ziekten vormen.

Er zijn nochtans
goede drugs-vrije methoden voor gezondheidsherstel, getest en op punt gesteld in de voorbije 175 jaar.

Groene Dag wil
gezondheidsonafhankelijkheid promoten en een kritische, zelfstandige manier om te denken over voeding, levenswijze en gezondheid.

Deze webpagina
is een kennismaking, en hopelijk duidelijk en overtuigend genoeg om ook u aan te zetten tot het nemen van verantwoordelijkheid en zorg voor de grootste schat die aan elk mens is toevertrouwd.


Als je je gezondheid respecteert en je gaat ze zien als een kostbare schat die je wil bewaren...
Wil je er alles over weten,
Wil je er alles over
lezen...
En wil je er alles aan
doen !

Via de Groene Dag-brochures, tijdschriften en cursussen... kom je alles te weten over natuurlijke gezondheid, hygiënisme, natuurlijke levenswijze en leer je over alles wat je gezondheid maximaal beschermt, en zonder risico of dure uitgaven.


“Het maakt niet uit welke gezondheidsklacht je treft, er is slechts één onderliggende oorzaak: verkeerde chemische condities voor het organisme. Deze condities worden geschapen door de opname van zure eindproducten van de spijsvertering, groter dan het lichaam kan elimineren.
Dan ontstaat een toestand die men auto-intoxicatie, zuur-autotoxicosis, toxemie, zelfvergiftiging of een andere naam met dezelfde inhoud kan geven. Dit resulteert in een vermindering van de vitale alkalische reserve-lading waardoor de kans op gezondheid ernstig verkleint.
De wetenschap der geneeskunde neemt geen kennis van deze opeenstapelingen, tot de ziekte pathologie, is ontwikkeld”
-
Dr. Howard Hay - grondlegger van het principe van de juiste voedselcombinaties

emmy

emmy-2

vicky

wim

christiane-

christiane-1
blijf in de groene stemming via de blog :
www.groenedag.net
www.natur-el-org