Groene Dag.org

made to trust nature

De Groene Dag visie, zoals verwoord in N a t u u r S t e m m i n g e n 1 6 7 / j u n i 2 0 1 2
ter gelegenheid van de viering van het 30-jarig bestaan.

sinds 1982

Voor u die er niet bij was te Vloesberg, Kortrijk of Haacht, drukken we hier een samenvatting van de toespraak die Stefaan de Wever hield, als een terugblik op die 30 jaar, het Groene Dag-testament. Op de voordracht werd dit aangevuld met anecdotes en feiten en beeldmateriaal uit dertig jaar werking. We kunnen het niet overdoen, maar deze gedachten willen we je niet onthouden...

30 jaar Groene Dag… ik hoop dat het je blij maakt, dat je kunt zeggen dat het op je leven een positieve invloed heeft gehad en nog heeft. Dan ben je één van die duizenden mensen die in dertig jaar op onze weg zijn gekomen, op één van die duizenden voordrachten, lessen, cursussen, ontmoetingsmomenten.
Na 30 jaar verbaas ik er mij nog steeds over dat ik met Groene Dag bezig ben - zelfs daarmee begonnen ben. Ik had in 1982 zeker niet die groene vingers of groene gedachten, alleen een verlangen dat alle dingen zouden zijn zoals ze moeten zijn.
De naam Groene Dag is de voortzetting van onze eerste indruk die we hadden na de aankoop van ons huis te Roosdaal in 1982 : een overweldigend gevoel van groene schoonheid, zoals ik ze nooit eerder had gezien, het perfecte huwelijk tussen natuur en leven…
Zoals mensen elkaar groeten en elkaar een goede dag toewensen, zo voegden wij er een dimensie aan toe - iemand een dag van hoop en leven toewensen. Want zeg zelf, wat zou het leven zijn zonder groen? Goethe zei “grijs zijn alle theorieën, maar groen is de boom van het leven”.
Voorspellers zouden Groene Dag geen lang leven hebben gegeven, want ik was iemand met wisselende stemmingen. Het heeft me moeite gekost om te leren leven, om de zonnige kant toe te laten… Het tijdschrift dat ik toen uitgaf “Stemmingen”, kreeg nu een voorvoegsel “Natuur”. En ik denk zeker dat wij er in geslaagd zijn minstens enkele mensen dichter bij de natuur te brengen - meer in de groene stemming.
De naam “NatuurStemmingen” is dikwijls in onze gedachten geweest… is het een goede naam? Zou het niet herkenbaarder worden, moest dit bv. “Natuur & Gezondheid” of iets dergelijks noemen? Maar het bleef NatuurStemmingen.
en de organisatie bleef Groene Dag. Het enige wat we veranderd hebben is aan Groene Dag “Kruidenberg” toevoegen (HerbôMont), een zinspeling op de straatnaam en het feit dat Vloesberg een oude kruidentraditie heeft en dat ook het Groene Dag-huis ooit daarin betrokken was.
Hoe heb ik het als trekpaard van Groene Dag dertig jaar volgehouden?
Dat ligt aan veel zaken, aan mensen, zeker aan Riet die mogelijk maakte dat ik al mijn tijd en energie kon besteden aan dit werk. Daarnaast waren er altijd helpende handen die het werk lichter maakten. Groene Dag was als een huwelijk, met goede en kwade dagen. Ik heb er honderden keren een punt willen achter zetten, maar elke keer waren er omstandigheden, mensen, middelen, die dat hebben verhinderd.
Eén van de zaken die ik altijd heb beseft, was dat een mens in heel zijn leven geen zinvoller werk kan doen dan dit. Na een inzinking of tegenslag, gaf dit altijd de doorslag : de vaste zekerheid, dat de boodschap die Groene Dag bracht en brengt, mensen helpt om het beste uit het leven te halen.
Dat heeft natuurlijk consequenties. Mensen verwachten veel van ons, je leeft niet meer hoe je wil... Het was geven, nadenken, visualiseren, studeren, overstijgen… Het gekke is, dat wie geeft, altijd gevulde handen heeft.
Hoe heel anders had mijn leven kunnen zijn? Voor hetzelfde geld had ik al jaren dood en begraven geweest. Had het even anders gelopen, was ik nooit op dit spoor gekomen. Daarom ben ik dankbaar voor elk evenement, voor elke gelegenheid, voor elke voordracht, cursus of samenkomst waarin ik iets kon teruggeven.
Dertig jaar draaide het bij Groene Dag rond leven, denken, eten… en voor die drie gebruikten we de voorvoegsels gezond, natuurlijk, positief.
Het lijkt dat het hoofdaccent is gaan liggen op gezondheid, maar dat is niet mijn eerste gedachte - hoewel niet onbelangrijk - maar mijn eerste gedachte is dat de schoonheid en de goedheid die we in dit leven kunnen zien, ons leidt naar boven, naar onze oorsprong en onze bestemming… als we tenminste daar voor kiezen. Ik sta in grenzeloze bewondering voor alles wat leeft, voor mens en dier en plant, voor landschappen en de wijdse sterrenhemel.
Het zijn heilige momenten, die mij altijd oog in oog brengen met een Stem die éénmaal klonk en alles tot aanschijn bracht.
“Gezondheid”… het is een heilig woord, maar het wordt zo vaak ontheiligd. We gebruiken en misbruiken het woord, alsof het iets goedkoop is. En dat, terwijl we niet het minste idee hebben van wat de volle betekenis van gezondheid is.
Sommigen zullen zich herinneren hoe ik gezondheid in het verleden in beeld heb gebracht.
De woorden "Health", "Whole", en "Holy" – zijn allen afgeleid van het Angel-Saxische grond-woord "Hal".
"Healing (genezing) is afgeleid van hetzelfde grondwoord en betekent "terugkeren naar een staat van welzijn of integriteit".
"Holy" (heilig) komt van hetzelfde grondwoord, en betekent…."volkomen heelheid" en "zuiver in lichaam en geest". "
Gezondheid is een harmonische geest en ziel in een harmonisch lichaam. “
Gezondheid is een conditie van perfecte ontwikkeling, een staat van evenwicht en harmonieuze ontwikkeling en aanpassing en groei die zich stap voor stap voltrekt bij de organen van het organisme, zonder excessieve stunttoeren. In de organische ontwikkeling ligt de perfectie van symmetrie en schoonheid. Schoonheid is de reflectie gezondheid.
Dr. Herbert
Shelton gaf een heropleving aan het Hygiënistische gedachtengoed dat in de 19e eeuw door de pioniers was samengebracht.
Hij maakte van het Hygiënisme een praktisch werkstuk voor therapeuten, begeleiders en Gezondheids-Zoekers.
Er zijn maar weinig gezonde mensen en dat slaat ook op mezelf. Ik besef hoever ik van het ideaal ben...Heb ik er een verklaring voor ? Intoxicatie?
Degeneratie? Jawel, mijn handicap is een dobber, maar tevens een les om heel nederig te zijn.
Als er al “gezonde” mensen zijn, dan is dat niets in vergelijking met die twee mensen die daar in heilig ontzag verrukt doorheen de onbevlekte Tuin
wandelden. Ik weet niet of u het zic
h kunt voorstellen, wat gezondheid in die tijd betekende… In ieder geval was het niet iets om zich zorgen over te maken… Geen zorgen voor ziekte, pijn, lijden, degeneratie…. geen angst voor langzame aftakeling of verzwakking, het verminderen van het gezichtsvermogen of het verstand…
Nooit heeft de aarde perfecter evenwicht naar lichaam en geest gekend, gezondheid met grote G, dan daar, toen de aarde nog nieuw was, op onbevlekte grond, tot wanneer de schaamte en de schaduwen opdoken.. Alles wat daarna kwam, probeerde, deed zijn best, of trad met de voeten…
Want dat is wat gebeurd is, zesduizend jaar lang, het niet opvolgen van de instellingen en wetten, het creëren van eigen inzichten en uitleggingen… in ruil voor eeuwige en onvergankelijke en onveranderlijke instellingen die slechts tot doel hebben het leven te beschermen.
Hoe kunnen wij denken dat we ooit een nieuw leven zullen ingaan, terwijl we die heilige zaken achteloos hebben verworpen?
We hebben het verhaal gelezen van “Bij de duivel te gast”. Het bevat het Masterplan van de twee laatste eeuwen, om het laatste beetje gezondheid - of levensvonk, levensvatbaarheid, vitaliteit of energie - uit de mens te stelen. De verloedering van deze planeet gaat naar zijn climax. Grondstoffen worden opgebruikt, aaneengesloten natuurgebieden worden versnipperd, de mensheid wordt een verzameling van hulpbehoevenden. Het is een grote strijd. Twee partijen die trekken aan een touw, met de inzet u en ik. En in dat getouwtrek, staan we niet neutraal. Heel ons leven is een proefstuk, waarin je kunt duidelijk maken aan welke kant van het touw je gaat trekken.
Daarom heb ik gedroomd van en gekozen voor, Groene Dag, Zo bescheiden als het is, zo kwetsbaar en menselijk zwak als het is, kon ik niets beter bedenken voor mensen van goede wil en gezindheid, voor alle mensen om na te denken, over hun verantwoordelijkheid, wat ze kunnen doen en niet doen.
Gezondheid is een schat; het is als een diamant met talrijke facetten. Die diamant weerkaatst op vele manieren, de manier waarop we leven, wonen, werken, de zorg voor de omgeving… We kunnen niet gezonder zijn dan de omgeving, de plaats waar we leven. Daarom waardeer ik iedereen die iets doet om een stem te zijn om te beschermen, soms aan te klagen. Het is zo mooi als mensen iets doen om die wereld waarin we wonen net iets leefbaarder te maken.
Met de woorden van Dr Bach zou het zo klinken “ dat een mooi mens iemand is die de wereld beter achterlaat”.
Jawel, het leven is hard, het is sterk. Er is altijd iets dat wil herbeginnen, dat niet opgeeft... En precies daarom dank en bejubel ik Diegene Die zo een risico heeft genomen om deze tranendans aan te durven, en hopelijk voor u en voor mij niet tevergeefs.
Ondanks alle vernieling is en blijft de natuur een eeuwig getuige. Wat de stemming van de mensen ook mag zijn, hoe ver de dwaasheid ook mag reiken, zal het wonder zich tòch dag na dag blijven voltrekken in een grassprietje, in een bloem, in bomen en kruiden, in bijen en vlinders, in dieren en mensen, in weer en wind, in de seizoenen en tijden. Op deze kleine planeet kan zoʼn wonder opgemerkt worden. Iemand wordt wakker. Iemand herleeft uit de roes, uit de gevangenschap, en beseft en vraagt : wat kan ik doen, hoe kan ik aan deze dans ontsnappen, is er een weg terug, waar is het verloren paradijs…?
En als zo iemand het geluk heeft om Groene Dag op zijn pad te ontmoeten, wordt dat een enthousiaste samenwerking. Zo hadden we er dertig jaar lang. Dankzij die mensen die in actie schoten, die iets hoorden en dat in de praktijk brachten, bleven we verder doen. Omdat het lichtpunten zijn in deze wereld, mensen die je zou omarmen, mensen om lief te hebben, die je geloof in het leven stevig maken...
Heb ik teveel over mezelf gepraat, dan wil ik mij verontschuldigen. Ik had nog zoveel meer moeten zeggen.
Op een voordracht in Haacht vroeg iemand “maar meneer, wie bent u eigenlijk, hoe komt u aan al die informatie, u bent een mysterie…”
Ik hoop dat het mysterie enigszins is opgelost, en dat jullie iets meer weten over het hoe, wat en waarom van Groene Dag, en misschien dat jezelf ook bereid bent om
dit groene project mee te ondersteunen en uit te dragen.
Groene Dag is niet Stefaan de Wever. Ik heb de kans gekregen om dertig jaar dit project vorm en inhoud te geven. Maar achter mij staat een bestuur van mensen die dit project heel erg genegen zijn, en die me toelaten om door te gaan om vorm en inhoud te geven aan de hoofdpunten in het leven van elke mens : natuurlijk denken, positief eten en gezond leven.
Ik ben daarom dankbaar aan hen, aan u, aan die mensen die Groene Dag zijn voorgegaan, de pioniers van de Natuurlijke Hygiëne over de hele wereld, al die mensen die iets ontrafelden, zodat wij een beter begrip hebben van het leven en zijn voorwaarden en behoeften.

“Dr. Tilden verdedigde ooit de stelling, dat “alle positieve kennis” zou moeten geworteld zijn in de natuur, en dat op deze basis elke vorm van sociale ethiek is gebouwd. We leven in een wereld die met in negatieve kennis hoog opgeleide mannen en vrouwen een spelletje speelt. Negatieve kennis is deze die er niet op gericht is om mens en natuur in harmonie te brengen. Veel mensen hebben een hoop informatie over een hoop onderwerpen, maar geen kennis over zichzelf. Ze weten eigenlijk teveel, en toch zijn ze onverschillig met betrekking tot de levenswetten. Een intelligente dame zei me: “Ik heb een voorkeur voor gezoete melk, en ik denk dat dit goed is voor me, maar het kan me eigenlijk niet schelen.” Het is een typisch product van de negatieve informatie-maatschappij, die alles wil weten, behalve de essenties over het menselijk leven.”
Dr H. M. Shelton, in Man’s Pristine Ways of Life
shelton
Dr H. M. Shelton