Groene Dag.org

made to trust nature

Grootste geschenk

“In kracht of zwakte verinnerlijken of veruiterlijken wij die kenmerken die dieper in ons leven werken.”

Positief Denken maakt het leven lichter
Gezondheid is een schat, maar het realiseren daarvan vereist een zekere attitude. Je wordt geconfronteerd met moeilijkheden, en dan heb je een overwinnaarsmentaliteit nodig. Nooit werden nieuwe domeinen of nieuwe hoogten veroverd, zonder inspanning, doorzettingsvermogen en creativiteit...
Zelfs op zijn lichts gezegd, is positief denken een kracht die het leven leefbaar maakt. Je staat trouwens altijd voor twee keuzes : je maakt het lichter of je maakt het zwaarder; je bemoedigt jezelf, of je ontmoedigt jezelf; je bent je eigen beste vriend of je slechtste vijand...
Het kan niet? Toch wel, en het gebeurt daar in dat hoofd...
Een hele wereld, zonneschijn of onweer, een glimlach of bitterheid...

Wat kan Groene Dag voor je doen ?
Groene Dag biedt een waaier van literatuur aan rond Positief Denken.

"Je kunt er nooit genoeg van krijgen. Als tegengif voor de vele negatieve geluiden ben je beter af met af en toe wat geestelijke vitamines."

"Uw cursussen en boeken zijn goud waard. Ze hebben in mijn leven zoveel verandering gebracht. Ik heb geleerd om er het beste van te maken en niet meer tegen mezelf te strijden."

"Beste positieve vrienden, Ik weet niet hoe mijn dank uit te spreken. Het werk dat jullie doen is bewonderenswaardig. Waar jullie die kracht en dat doorzettingsvermogen halen om zoveel jaren lang dat goede nieuws te verspreiden, weet ik niet. Maar misschien dat ook dat voor rekening van het positief denken kan genomen worden."

Positief Denken & Stressbeheersing
Creatief - Constructief omspringen met wil - verbeelding & geloof

Anti-Stress
- cursus De Anti-Stress-Methode
- CD Rust & Relax

Relaxatie is  eenvoudig. Iedereen kan het leren.  Sinds jaren werken wij aan een formule, die mogelijk moet maken de eenvoudige, vanzelfsprekende begrippen van de relaxatie te introduceren bij diegenen die zich bewust worden, dat spanningen ongezond zijn en de levenskracht ondermijnen. De gevolgen van deze spanningen kunnen wij overal rondom ons zien Mensen spreken gemakkelijk over "stress" of "het  zijn de zenuwen". Dat zij zelf de norm van hun stress en 'zenuwen' bepalen, snapt men meestal niet. Elke verandering begint bij  een bewustwordingsproces. Het is verkeerd te denken dat relaxatie niets meer is dan een techniek die men kan toepassen als het niet meer gaat. Het moment waarop men vaststelt dat functiestoornissen, spierpijnen, hoofdpijn, slapeloosheid, hartproblemen, benauwdheid, ademhalingsproblemen, hyperventilatie en  andere kwalen een feit zijn, is men reeds een vat vol emotionele en/of fysieke spanningen.
Niet voor niets is los-laten in deze cursus een belangrijk sleutelwoord. Technieken zijn een hulp bij het leren relaxeren. De oefeningen kunnen helpen een andere kijk te krijgen, en helpen bij het her-coderen van onze 'computer'.   Oefeningen kunnen ons vertrouwd maken met de ontspannings- of bevrijdingservaring.
Deze CD is een neerslag van wat in de Anti-Stress-Methode wordt geleerd. De vele positieve reacties, tonen dat de CD zijn werking heeft en dat wij veel mensen hiermee helpen. Deze CD kan zowel een introductie in de ontspanning meegeven, als een vervolg zijn op eerder gevolgde cursussen. Voor diepe ontspanning, suggesties met positieve inhoud, enz...
Stem :  Stefaan De Wever Duur :  70 minuten

Brochures :

Slapen valt te leren  : Over de oorzaken van slapeloosheid en hun remediëring. Gedachteloosheidstechnieken, positief denken, de biologische klok, voeding, kruiden e.v.a.

Brochure De Anti-Stress-Methode: Steeds meer mensen hebben te maken met uitputtende stress. Dit uit zich in mentale en lichamelijke veranderingen. De toestand van het zenuwstelsel gaat achteruit, waardoor men in een vicieuze cirkel terecht komt. Het kan anders...

De kracht van het innerlijke gesprek : Het innerlijke gesprek repeteert wat je aanvoelt, wat je belangrijk vindt, wat je bezighoudt... Dit innerlijke gesprek is de barometer van je gezondheid en vitaliteit. Introduceer in dit gesprek wat je wenst te bereiken, wat je wenst aan te voelen, en de rest komt vanzelf... (mini-brochure)

Positief Denken, venster op de toekomst : De toekomst is in je gedachten reeds begonnen. De veranderingen voor de komende jaren worden in gedachten grondig voorbereid. Open een venster op succes en vooruitgang.

Cursusbrochure Denken schept een wereld : verduidelijkt de autosuggestietechnieken van Emile Coué. Recent bijgewerkt.

Boeken Positief Denken

Anti Stress-Boek  / S. De Wever Stress en denken hebben veel met elkaar te maken. Doorheen dit boek leert u zich te wapenen tegen de spanning.

Een heel jaar Positief Denken een agenda met een goede gedachte voor elke dag : om je hele leven lang mee te werken !
 
Positief Denken is werken aan je geluk S. De Wever / Denk je gezond. Een weg naar succes. Autosuggesties. Levensverdieping. met tal van voorbeelden en praktijkervaringen. Een echt kadoboek met een hartewens.

Het Positief Denken Receptenboek S. De Wever / in de serie Gezondheidsgidsen (nr 12) : een speelse aanmoediging om het anders te bekijken.

Je bent wat je denkt.
Wil je dat het je meer voor de wind gaat, verander dan van denkrichting.
Leer opbouwend, gezond-makend denken.
Ontwikkel een levens- en denkstijl die niet langer
ondermijnt, maar die U een volledig comfort biedt
om in te gaan op de vele dagelijkse uitdagingen.

DSC07519