Groene Dag.org

made to trust nature

voedselcombinaties

“Als je me vraagt wat de belangrijkste stappen zijn om te zetten in de voeding, dan zou ik deze drie op de eerste plaats zetten :
- de juiste voedselkeuze voor het behoud van het zuur-basen-evenwicht
- de toepassing van de juiste voedselcombinaties
- het gebruik van een minimum aan rauwe voeding.
Alle andere acties zijn op deze drie gebouwd.”

Voedselcombinaties voor meer energie

Rond dezelfde tijd als Dr. Ragnar Berg (rond 1910) was ook Dr. William Hay bezig met voeding als oorzaak van ziekte. Dr. Hay had ten aanzien van gezonde voeding een aantal principes die overeen kwamen met de ideeën van Berg. Ook hij ging er vanuit dat voeding zo zuiver en natuurlijk mogelijk moet zijn en weinig zuurvormende producten mag bevatten, alhoewel hij nog teveel vasthing aan de idee van een hoge eiwitconsumptie.
Dr. Hay voegde hier een nieuw principe aan toe. Hij stelde dat verschillende voedingsstoffen voor een goede vertering in de maag een verschillende zuurgraad nodig hebben. Eiwitten en zure vruchten hebben voor een goede vertering een andere zuurgraad in de maag nodig dan complexe koolhydraten.
Dr. Hay leed aan de ziekte van Bright, een ernstige nierziekte waaraan volgens de gevestigde geneeskunde niets meer te doen was. Hij genas door zijn de toepassing van zijn principes over zuivere voeding, de voedselcombinaties en het zuur-basen evenwicht en hij viel 25 kg. af!

Eet men tegelijk koolhydraten en eiwitten, dan zullen deze allebei niet volledig worden omgezet. Het gevolg is dan dat er niet goed verteerde resten in het  spijsverteringskanaal overblijven die het lichaam op de een af andere manier kwijt moet zien te raken. Vooral onvolledig verteerde eiwitfragmenten kunnen voor veel problemen zorgen. Ze uiten zich o.a. als allergieën. Andere onvolledig verteerde voedingsresten worden als slakken gedumpt in het bindweefsel met alle boven beschreven gevolgen. Volgens de theorie van Dr. Hay is het beter dat eiwitten (vlees, vis, ei, zuivelproducten) en zure vruchten niet in dezelfde maaltijd gecombineerd worden met koolhydraten (meelspijzen, suikers).

Enkele van de moeilijkste combinaties :
- zetmeel met zuren
- zetmeel met eiwit
- suikers met eiwitten

Dit zijn nochtans combinaties die veel gemaakt worden en die erom gekend zijn gistingen en rottingen te veroorzaken.
Wil je opgeblazenheid, verlies aan energie en verzuring voorkomen, dan moeten deze voedselgroepen zoveel mogelijk gescheiden worden.
Een factor die je ook kan helpen om goede eetprincipes te leren kennen, is de verteringssnelheid te observeren.
Fruit verteert snel. Het moet gegeten worden op een lege maag en nooit als dessert.
Gegeten op een lege maag is rijp fruit één van de beste bronnen van vitale voeding.
Verkeerd gegeten, is fruit één van de meest explosieve voedselsoorten.

De natuur is ongelooflijk rekbaar en royaal, ook 
als de mens zijn voeding niet uit het voor hem ter beschikking staande arsenaal haalt;
  De natuur is achter onverbiddelijk streng en wreekt zich altijd als de voeding gedenatureerd wordt. 
Dr. Joseph Evers

"Desastreus mismanagement van onze landbouwgrond en intensieve landbouwmethoden hebben ertoe geleid dat ons voedsel van dermate povere kwaliteit is dat vitaminesupplementen geen overbodige luxe maar een bittere noodzaak zijn voor een goede gezondheid". Biologische landbouw en verbouwen in eigen tuin ten spijt, beiden zijn slechts weinig beter af. Medisch Dossier maart 2003

Voedselcombinaties :
een antwoord op je energieprobleem !

Hoe natuurlijke maatregelen een wonderbaarlijke genezing kunnen bewerkstelligen

De voordelen van juist combineren

  Ziekte en gezondheid
  In slechts weinig boeken staat de relatie tussen eten en ziek zijn uitgelegd. Daarom blijft er veel verwarring bestaan. Een voorwaarde tot het toepassen van een onschadelijke behandeling, die niet in strijd is met de natuurwetten, is kennis van de begrippen gezondheid en ziekte.
  Gezondheid wordt veelvuldig verklaard met begrippen als "evenwicht" en "harmonie", waarbij wordt verondersteld dat de gezonde persoon bio-chemisch en psychisch in evenwicht is. Deze theorie is verkeerd. Een mens is nooit in evenwicht, noch bio-chemisch, noch psychisch. Wij zijn lichamelijk en geestelijk blootgesteld aan storende invloeden uit onze omgeving, zoals gedachten en emoties van anderen, bio-chemische verstoringen door voedsel, water en lucht, psychische en lichamelijke stress, elektrische, magnetische en radioactieve straling en van binnenuit worden we aangetast door onze eigen gedachten en emoties.
  De mens is nooit in balans : desondanks zijn veel mensen gezond. We moeten daarom een andere definitie van het begrip "gezondheid" zoeken. Alle invloeden die het innerlijk evenwicht verstoren, gaan we "spanningen" noemen. Als spanningen het organisme uit balans hebben gebracht, staat hier een serie maatregelen tegenover die zich richten op het geven van tegenwicht aan de verstorende invloeden teneinde de balans te herstellen.
  Wanneer bijvoorbeeld het organisme wordt blootgesteld aan vergiften zoals sommige medicijnen, kleurstoffen en conserveringsmiddelen, wordt dit tegengegaan door een verhoogde werking van lever, nieren en huid, waarbij het lichaam probeert de gifstoffen kwijt te raken. Deze aanleg noemen we het "reguleringsvermogen". Als het organisme onder spanning staat zal het trachten zichzelf uit die situatie te "regelen". De twee factoren die de gezondheidstoestand bepalen zijn spanning en regulering. De mens wordt niet beschadigd door spanningen van ondergeschikte aard. Integendeel, zij helpen het organisme in leven te blijven. Beschadigingen treden niet eerder op dan wanneer de spanningen zo groot worden, dat de regulatiecapaciteit wordt overtroffen. Deze beschadigen gaan gepaard met symptomen die "ziekten" genoemd worden. Wij kunnen nu de definitie van gezondheid introduceren : gezondheid is een situatie, waarbij het lichaam is blootgesteld aan spanningen, die de regulatiecapaciteit niet te boven gaan.

  Wat is ziekte ?
  Doordat wij de definitie van gezondheid hebben, beschikken wij dus ook over de defintitie van ziekte : ziekte is die situatie, die zich voordoet als het lichaam is blotgesteld aan spanningen, die de regulatiecapaciteit te boven gaan. Als de regulatiecapaciteit wordt overschreden zal het organisme ziek worden, maar ziekte is een passende reactie op de spanningen. Ziekte is een overlevingsmechanisme, dat het organisme in staat stelt spanningen te overleven die anders de dood tot gevolg zouden kunnen hebben. Ziekte is de aanpassing van het lichaam aan een situatie van spanningen, gekenmerkt door toestanden van tekorten, vergif en stress :
  Vergiften zijn van invloed op de werking van het organisme. Vitamine- en mineraaltekorten (in de voeding) verkleinen de regulatiecapaciteit. Psychische druk beïnvloedt het organisme en verkleint tegelijk de regulatiecapaciteit. In deze situatie doorstaat het organisme een serie aanpassingsfasen die een vast patroon volgen. De fasen zijn :


     Na deze twee basismogelijkheden, kan ziekte zich verdiepen en komen we op een ander niveau. Dit kunnen we vermijden door de eerste fasen toe te staan en zelfs te ondersteunen.
      Waarom juiste voedselcombinaties ?
      Bijna iedereen zou wel meer energie willen hebben. Raad eens welke functie in het lichaam de meeste energie vereist? Dat is de spijsvertering, meer dan fietsen, zwemmen, of rennen. Wie heeft zich nooit slaperig gevoeld na een maaltijd. De kennis om voedsel op de juiste manier te combineren is gebaseerd op de ontdekking, dat bepaalde combinaties van voedsel gemakkelijker en efficiënter kunnen worden verteerd dan andere. Het organisme blijkt niet geschikt om meer dan één soort geconcentreerd voedsel tegelijk in de maag te verteren. Alle voedsel dat geen groente of fruit is, is geconcentreerd.
      Vlees bijvoorbeeld is opgebouwd uit eiwitten en eenmaal in de maag heeft het een specifiek spijsverteringssap nodig om verteerd te worden. Dat is een ZUUR. Voor het verteren van bijvoorbeeld aardappelen, dit is zetmeelrijk voedsel, is een BASE nodig. Eet je dit samen, dan komen er tegelijkertijd een zuur en een base in de maag en deze neutraliseren elkaar en maken de vertering van zetmeel én eiwitten vrijwel onmogelijk.

      Resultaat van slechte combinaties
      De maag maakt meer spijsverteringsssappen aan (maagzuur), maar dit blijkt niet de oplossing te zijn. Tenslotte wordt het voedsel, dat nog steeds niet behoorlijk verteerd is, uit de maag gestuwd door de peristalisitische bewegingen van de ingewanden. De eiwitten die te lang in de maag waren zijn bedorven en de koolhydraten zijn gaan gisten. De voedingsstoffen zijn deels verloren gegaan en er is heel veel energie verbruikt. De vele afvalstoffen die gevormd zijn door de bemoeilijkte spijsvertering geven bovendien een forse belasting van de lever.
      Wat we willen is dat voesel niet langer dan zijn normale bewerkingstijd in de juiste omstandigheden in de maag verblijft en dan volledig verteerd wordt, zonder rotting en gisting.
      We willen dat het voedsel snel en efficiënt door de ingewanden gaat. Voor de vertering van groente blijkt geen specifiek spijsverteringssap nodig te zijn. Dit verteert zowel in een zuur als in een basisch milieu.
      Wil je vlees eten, neem dit dan met groente en/of salade.
      Wil je aardappelen eten, doe dat, maar met groente en/of salade.

      De levenswijze van de gorilla vertelt ons veel over onze biologische verwantschap en over de voeding die voor de mens is voorzien. Oorspronkelijk was ons spijsverteringssysteem perfect aangepast aan onze levenswijze. Als een groep een rijpe voedselbron had ontdekt dan werden de buiken heerlijk vol gegeten om daarna in alle rust de spijsvertering te laten plaatsvinden. Pas als de maag hiertoe weer een signaal gaf werd het zoeken naar voedsel hervat. Eten, verteren, beweging, eten, verteren, enzovoort.
      Wij hebben onze levenswijze in korte tijd van verzamelen en eten gebracht tot de huidige consumptiemaatschappij.
      Alle soorten voedsel zijn op elk tijdstip in vrijwel onbeperkte hoeveelheden aanwezig. We eten wat en wanneer we willen, met catastrofale gevolgen voor de gezondheid want mensen zijn geen alleseters. Bovendien kunnen we niet ongestraft allerlei voedingsmiddelen door elkaar eten!